Salarisadministratie

Als u personeel loon uitbetaald moet u bijna altijd loonheffingen inhouden en moet u een gedegen salarisadministratie bijhouden. Een salarisadministratie is nodig om de juiste loonheffingen in te houden en de juiste gegevens aan de Belastingdienst en overige instanties te kunnen doorgeven.

Wanneer wij uw salarisadministratie verzorgen heeft u een zorg minder. U geeft ons een urenoverzicht van de werknemers en wij leveren op tijd de bijbehorende berekeningen en salarisstroken. U ontvangt van ons een correcte salarisberekening en een tijdige loonaangifte, maar ook een helder en persoonlijk advies.